01 NOV

Holbøl Kirke, Allehelgensgudstjeneste v/Helle Frimann Hansen

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

Præstevænget 2A, 6340 Kruså

Helle Frimann Hansen

08 NOV

Kollund Kirke, Gudstjeneste v/ Maria Louise Odgaard Møller

Dato: 
Søndag d. 8. november 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30

Kirkevænget 2, 6340 Kruså

pt. ikke fastlagt

08 NOV

Bov Kirke, Gudstjeneste v/ Maria Louise Odgaard Møller

Dato: 
Søndag d. 8. november 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Kirkevej 3, 6330 Padborg

pt. ikke fastlagt