Bov sogns menighedsråd

Formand
Kaj Christensen
Svinget 3
6320 Egernsund
Tlf. 24 25 19 72  
 
Forretningsudvalg
Aktivitetsudvalg (formand)
Næstformand
Arne Bondo-Andersen
Søndermosevej 38
6330 Padborg
Tlf. 74 67 11 64
 
Forretningsudvalg
Præstegårdsudvalg (formand)
Valgudvalg (formand)
Kasserer
Mogens Thrane
Østerskovvej 49, Kollund
6340 Kruså
Tlf. 74 67 85 01
 
Forretningsudvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalg 
Valgudvalg
Kirkeværge
Jens Christian Hvergel, 
Volmersvej 10
6330 Padborg.
Tlf. 74 67 41 45
 

Kirke- og Kirkegårdsudvalg

Kontaktperson
Gitte Riise, 
Ved Gruben 6
6340 Kruså
Tlf. 30 29 63 40
 
Forretningsudvalg
Marius Nørgaard, 
Hasselhaven 11
6330 Padborg
Tlf. 74 67 28 26
 
Præstegårdsudvalg
Kirke- og Kirkegårdsudvalg
(formand)
Anne Grete Schlaikjer-Petersen,
Kurparken 7
Kollund
6340 Kruså.
Tlf. 23 98 87 22
 
Præstegårdsudval
Anni H. Toft, 
Musvitvej 1
Kollund
6340 Kruså.
Tlf. 28 10 74 89  
 
Kirke- og Kirkegårdsudvalg
Jens Erik Bendtsen
Hærvejen 20A, Bov
6330 Padborg
Tlf. 74 67 26 59
 
Præstegårdsudvalg
Valgudvalg
Hans Jørgen Refslund
Svangkærvej 31, Smedeby
6340 Kruså
Tlf. 22 75 63 29
 
Aktivitetsudvalg
Præstegårdsudvalg
Rosemarie Østergaard Nielsen
Bovvej 18
6330 Padborg
Tlf. 74 67 16 44
 
Aktivitetsudvalg
Medarbejderrepræsentant
Camila Riis
Padborgvej 40a, Bov
6330 Padborg
Tlf. 30 80 66 06

Stedfortrædere efter valget d. 8. nov. 2016

Verner Roth, Skovglimt 27, 6340 Kruså. Tlf. 30126085 vhr@newmail.dk

Lone Bakowsky, Parkvej 19, 6340 Kruså. Tlf. 25485886  lonebakowsky@gmail.com

Marga Dagnæs Hansen, Østerløkke 27, Bov 6330 Padborg Tlf. 74675795 marga@dagnaes.com

Anne-Marie Vad Højmark 16 6340 Kruså Tlf. 7467 1879 - 5189 0641 AV@mail.tele.dk