Det praktiske:
Alle med tilknytning til Bov Sogn er velkomne til at blive døbt i Bov og Kollund Kirker. Dåb foregår normalt om søndagen i forbindelse med den almindelige gudstjeneste. Enkelte gange årligt tilbyder vi lørdagsdåb. Barnedåb er også muligt lørdag eller fredag i forbindelse med egen vielse eller kirkelig velsignelse.
Udfyld denne formular, klik her 
eller kontakt Kirkekontoret for at lave en aftale.:

Dåbstider

Grundet Covid-19 foregår dåb ved en særskilt dåbsgudstjeneste, der aftales med kirkekontoret.

For at blive klar til dåben skal vi, senest 4 uger før dåbsdagen, modtage ovenstående formular med informationer.

Dåbssamtale:
I ugen før dåben har I en samtale med præsten om dåbens betydning. I bliver kontaktet med et tidspunkt for samtale.
Gudmor eller Gudfar:
En gudmor eller en gudfar er den person, der bærer barnet til dåben og svarer ja til at blive døbt på barnets vegne. en gudmor eller gudfar er en af barnets forældre eller en af fadderne.
Faddere:
Ved en dåb skal der være mindst to og højst fem faddere. Det gælder både ved dåb af spædbørn og ved dåb af store børn. Det er barnets forældre, der bestemmer, hvem der skal være faddere.
Som fadder påtager man sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i kristendom, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der dog hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder.
 
En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke være medlem af folkekirken.
Har I ikke indsendt information om faddere ved bookning af dåben, kan informationerne indsendes her efterfølgende. Klik her.
Dåbsattest:
På dåbsdagen modtager I til barnet en dåbsattest.