Blik ind i kirken fra våbenhuset


Carl Andresens billeder. Billedtitler, fra oven:

Åbenbaring, Bøn og Fortvivlelse.
 

Alteret er fra 1971. Udsmykningen over alteret
er meget enkelt, - et lysende kors.
 

Alterbordet tegnet af arkitekt Jens Malling Petersen, Vejle.
Lysestager er fremstillet af guldsmedene
Ihle og Eliassen, Tønder.
 

Døbefonten er fra 1971, tegnet af Arkitekt Jens
Malling Petersen, Vejle. Døbefonten blev tegnet,
så det passede til fadet fra den gamle døbefont,
som blev skænket til kirkesalen på
"Det gamle Birkelund" i 1952.
 

Til højre for alteret, bag ved døbefonten, ses en
uregelmæssighed i korets bagvæg. 
Her er muret tre sten ind i væggen fra Bov kirke.
Det er naturstenen og de to sten lige neden under denne. 
 

På kirkens sydvæg er der en niche med en syvarmet
lysesstage, skænket af et nu afdød medlem af menigheden.
 

Til venstre for alteret ses prædikestolen.
 

På kirkens nordvæg ses et maleri af Helge Nielsen,1951.
Motivet er Brylluppet i Kana. Oprindelig hang billedet
oven over alteret.
 

Pulpituret tegnet af arkitekt Jens Malling Petersen, Vejle.
Orglet blev indviet december 2000.
Det er bygget af orgelbygge-firmaet Bruno Christensen
og sønner i Terkelsbøl. Orglet har 16 stemmer,
2 manualer og pedal.