Menighedsrådet styrer de kirkelige anliggender i sognet.

Menighedsrådene for Bov og Kollund Kirker er et fælles menighedsråd for hele sognet og holder deres møder i Kirkeladen, Kirkevej 1, 6330 Padborg.

Alle møder er offentlige. Under møderne har kun medlemmerne af menighedsrådene taleret, men tilhørere får lejlighed til at stille spørgsmål lige inden mødet slutter.

I dagene op til næste møde vil dagsordenen kunne ses, når man klikker i oversigten over menighedsrådsmøder for den pågældende dato,  i venstre kolonne.