Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Begravelser & Bisættelser

Begravelse

De traditionelle gravsteder er beregnet til en eller to kister. Enkelte steder er der muligheder for gravsteder til 3 og 4 kister. Der kan tillige nedsættes urner i gravstederne.

Gravstederne kan anlægges individuelt og beplantes efter eget ønske, dog således at det ikke er generende på de tilstødende gravpladser eller virker skæmmende på kirke-gårdens helhedsindtryk.

Et gravsted erhverves for 25 år i Kollund og 30 år i Bov (fredningsperioden) og kan herefter forlænges med en periode på minimum 5 år.

Bisættelse

De almindelige urne-gravsteder er på ca. 1 m2 og beregnet til fra 1 til 4 urner. Gravstederne kan anlægges efter eget ønske og beplantes med planter af passende størrelse. 

Kun i afd. IA er der klausuler på gravmindets udseende