Sognet beskæftiger to præster, som bor i præstegårdene i henholdsvis Bov og Kollund.

Sammen betjener de, på lige fod, sognets to kirkers kirkelige handlinger, ligesom de udfører diakoni, besøger plejehjemmene, underviser konfirmander og deltager i øvrige kirkelige aktiviteter.

Man er altid velkommen til at henvende sig til en af præsterne og bede om en samtale. Vi kommer gerne på hjemmebesøg, hvis det ønskes, også evt. hjemmealtergang. Ønskes besøg af en af os, mens man er indlagt på sygehuset, kan man bede om det ved at rette direkte henvendelse til os eller gennem en af hospitalspræsterne. Præsterne har selvfølgelig tavshedspligt.

 

 
Maria Louise Odgaard Møller
Kirkebogsførende præst
Kontor: Kirkekontoret
Padborgvej 40A, Bov, 6330 Padborg
Tlf. 7467 0917
mobil 5336 9480
E-mail: mlom@km.dk
Fridag: Mandag 
 
Solvejg Dam-Hein

Kontor: Kirkekontoret
Padborgvej 40A, Bov, 6330 Padborg
mobil: 3015 2552
E-mail: sdh@km.dk
Fridag: Mandag 

Særlig information til Begravelsesforretninger - klik her!